2011年10月20日 星期四

<不合格公民團> 【擬參選人連署活動】越文版文宣:AI tham gia ? Bạn quyết địnhBình chọn cho tôi là bỏ phiếu cho bạn! Mọi người đều kiến nghị, nhân dân bầu các'uỷ viên'
Chúng tôi là một nhóm người đồng ý với nguoi Đài Loan, chúng tôi là: hộ khẩu thường trú tại Đài Loan,la công nhân đóng góp lao động ,cung la người dong thuế.
Chúng tôi là những người có kinh nghiệm chính trị của đất nước mẹ của chúng tôi, qua biên giới của chúng ta, cho cải cách chính trị tại Đài Loan có quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chính trị của Đài Loan nên đa dạng hơn, tiến bộ hơn
Chúng ta không nên loại trừ khỏi xã hội tại Đài Loan, để bỏ phiếu cho bạn là để bỏ phiếu cho tôi không nên phân biệt lớn nhỏ,quốc tịch, tất cả mọi người có quyền chọn của họ về tiếng nói chính trị của Đài Loan

2011 dân chủ ---- Nhóm công dân không đủ tiêu chuẩn

沒有留言:

張貼留言